رنت ابزار، اولین سایت اجاره آنلاین تجهیزات

رنت ابزار چیست؟

زمینه فعالیت ما

زمینه فعالیت رنت ابزار اجاره تجهیزات و ابزار های تخصصی می باشد. در رنت ابزار می توانید به صورت آنلاین و سریع تجهیزات مورد نظر را انتخاب نموده و در بازه زمانی مشخص ابزار تخصصی را اجاره نمایید.

تاریخچه ما

رنت ابزار در سال ۱۳۹۶ به منظور ارائه خدمات اجاره و رفع نیاز مشتریان تاسیس گشته است. انواع تجهیزات و ابزار آلات در سایت رنت ابزار با هدف اجاره با مدت زمان مشخص قرار گرفته است.

روند پرداخت

با توجه به سهولت بخش های متفاوت سایت، می توان پس از انتخاب محصول مورد نظر برای اجاره و پس از مشخص کردن مدت زمان اجاره، از درگاه امن “زرین پال" به پرداخت هزینه اقدام نمود.

ثبت سفارش

مرحله اولیه

در ابتدا می بایست با انتخاب تجهیزات مورد نظر و انتخاب آن ها، به مرحله پرداخت منتقل شد. در مرحله پرداخت می بایست تعداد روز و اولین روز شروع را مشخص نمود تا قیمت محاسبه شود. سپس به مرحله نهایی سفارش شامل بررسی سفارش، تکمیل اطلاعات و پرداخت هزینه سفارش رفت.

مرحله نهایی

به منظور نهایی کردن فرآیند درخواست اجاره ابزار و تجهیزات، می بایست همه اطلاعات نهایی موجود شامل مدت زمان اجاره، تاریخ شروع و قیمت را بررسی نمود. پس از وارد نمودن اطلاعات می توان به سادگی از طریق درگاه زرین پال هزینه را پرداخت و ثبت سفارش را نهایی کرد.

پشتیبانی رنت ابزار

پیش از اجاره ابزار و تجهیزات و همچنین پس از اجاره کردن می توان به منظور طرح سوالات بیشتر با پشتیبانی رنت ابزار در ارتباط بود.

ارائه سریع

یکی از ویژگی های رنت ابزار ارائه سریع تجهیزات درخواست شده پس از ثبت سفارش به مشتریان می باشد.

کمک به انتخاب

از مهم ترین بخش های پشتیبانی رنت ابزار کمک به انتخاب دستگاه مناسب توسط کارشناسان ما می باشد.