نمایش یک نتیجه

Sold By RentAbzar

اجاره واترجتKD623

دستگاه کارواش KD 623

از تومان280,000
Sold By RentAbzar

۱۱۵۱

واترجت ۱۱۵۱

از تومان185,000
Sold By RentAbzar

۱۴۸۵۱۸۱٫۸۰۰x600w۸۰۰TST-asli

واترجت ۸۰۰TST

از تومان445,000
Sold By RentAbzar

اجاره واترجت ۴۰۰ بار

واترجت E400

از تومان1,650,000
Sold By RentAbzar

اجاره واترجت هیوندا

واترجت Hyundai HP2057-PW

از تومان55,000
Sold By RentAbzar

اجاره واترجت صنعتی R5

واترجت R5

از تومان4,100,000
Sold By RentAbzar

اجاره واترجت EPC 20/15

واترجت SW 20/15

از تومان335,000
Sold By RentAbzar

Kranzle-Therm-C13-180-boat-cleaningC13-180

واترجت Therm-C-13/180

از تومان870,000
Sold By RentAbzar

اجاره واترجت صنعتی ۵۰۰ بار

واترجت Trail jet 500

از تومان7,310,000
Sold By RentAbzar

اجاره واترجت صنعتی ۱۲۰۰ بار

واترجت trailjet 1200

از تومان14,145,000
Sold By RentAbzar

اجاره واترجت صنعتی ۲۵۰۰ بار

واترجت trailjet 2500

از تومان17,680,000