شرایط اجاره

لطفا پیش از اجاره دستگاه از سایت رنت ابزار شرایط زیر را بطور کامل مطالعه فرمایید:

 • تمامی تجهیزات و اقلام همراه دستگاه به صورت صحیح و سالم به مشتری تحویل داده می شود.
 • هزینه هر گونه خرابی ناشی از عدم استفاده صحیح از دستگاه و یا حوادث غیرمترقبه بر عهده مشتری می باشد و تعیین نوع و میزان خسارت بر عهده نماینده انحصاری ارائه کننده دستگاه در ایران می باشد.
 • در زمان اجاره دستگاه، هر گونه استفاده ناصحیح از دستگاه که موجب ایجاد مصدومیت و یا خسارت به مجموعه ها و افراد گردد، بر عهده مشتری خواهد بود.
 • در صورتی که دستگاه دچار خرابی گردد و این خرابی ناشی از عدم استفاده صحیح و یا حوادث غیرمترقبه نباشد، مجموعه رنت ابزار متعهد است تا معادل زمان خرابی در بازه زمانی اجاره تجهیز، به زمان اجاره دستگاه بیافزاید. همچنین مجموعه رنت ابزار هیچ گونه تعهدی در زمینه راندمان کاری دستگاه و تناسب آن با نیاز کاربر نخواهد داشت.
 • در طول زمان اجاره، کارت ملی هوشمند مشتری در اختیار مجموعه خواهد ماند. درصورتی که ارائه کارت ملی هوشمند مقدور نمی باشد، ارائه یک سند مالی مانند چک یا سفته به ارزش دستگاه الزامی است.
 • آموزش کارکرد صحیح با دستگاه توسط فرد تحویل دهنده به مشتری ارائه خواهد شد.
 • هزینه حمل و نقل دستگاه از محل مجموعه به مکان مورد نظر مشتری و بالعکس بر عهده مشتری است.
 • تمامی هزینه های مرتبط با اجاره و همچنین هزینه های حمل و نقل می بایست پیش از تحویل دستگاه به مشتری تسویه گردد.

اطلاعات مورد نیاز برای اجاره دستگاه عبارت اند از:

 • نام و نام خانوادگی
 • کد ملی
 • شماره تلفن همراه و ثابت
 • آدرس